PROJEKTOWANIE ELEKTRONIKI i PROGRAMOWANIE

opis elekroniki

DO PODSTAWOWYCH USŁUG, W TYM ZAKRESIE NALEŻY: 

- opracowanie schematu ideowego urządzenia elektronicznego,

- projektowanie PCB

- projektowanie płytek drukowanych,

- wygenerowanie dokumentacji technicznej do produkcji urządzeń,

- dobór obudowy dla urządzenia,

- wizualizacje 3D zaprojektowanej płytki PCB wraz z obudową,

- wykonanie prototypów zaprojektowanego urządzenia,

- modyfikacje urządzenia oraz jego projektu, jeśli jest to konieczne,

- komercjalizacja i wdrożenie do produkcji

- programowanie mikrokontrolerów / mikroprocesorów

- wykonanie oprogramowania dla procesora/ procesorów w urządzeniu, systemy wbudowane),

- tworzenie aplikacji komputerowej lub mobilnej

 

 

 

e-mail:  
tel. + 48 601 577 230 

Zaloguj się